Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu AMAZONEK.CZ

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (Nákupní řád) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu AMAZONEK.CZ.
Provozovatelem internetového obchodu AMAZONEK.CZ je společnost Arectus Multimedia, s.r.o., Podolská 20, 147 00, Praha 4, IČ: 25070347 (dále jen Prodávající).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta nebo PPL) zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem po připsání peněz na účet prodávajícího č.: 2900114678 / 2010.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje buď prostřednictvím České pošty, v tomto případě připočítáváme expediční poplatek ve výši 70,- Kč. nebo prostřednictvím expediční služby PPL, v takovém případě je expediční poplatek 150,- Kč. Platbu za zboží lze uskutečnit buď převodem na účet nebo formou dobírky. Cena dobírky u České pošty je 20,- Kč, u PPL 36,- Kč. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu doručitele. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo neuspokojit objednávku pokud zadaná doručovací adresa neexistuje nebo pokud se jedná o kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.
O tomto odmítnutí zašle informaci na emailovou adresu zákazníka.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka přijatá do systému, o níž je zákazník informován na uvedený email.
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo zboží nepřevzít nebo má právo na jeho výměnu. Té lze dosáhnout reklamací zboží prostřednictvím zákaznického servisu na emailové adrese: objednavky@amazonek.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky. Následně pak zasláním vadného zboží společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu poštou na adresu Arectus Multimedia s.r.o, Podolská 50, 147 00, Praha 4.
Za splnění podmínek uvedených v bodě III. prodejce vrátí částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné).
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu AMAZONEK.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu III. je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

III. Práva a povinnosti nakupujícího

Nakupující objednává zboží elektronickou cestou prostřednictvím objednávkového formuláře. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny pravdivě uvedené náležitosti, vyžadované tímto formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.
Nakupující má povinnost uvést správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  • a. vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
  • b. nakupující doručí vrácené zboží spolu s kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky poštou na vlastní náklady na expediční adresu prodejce:

    Arectus Multimedia, s.r.o.
    K Zeleným domkům 1108
    Praha 4
    148 00

Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků AMAZONEK.CZ, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu support@amazonek.cz. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

IV. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2010. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.amazonek.cz.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.